Sidebar

ასეთ შეცდომას, ასეთ უცოდინრობას და ა. შ. არც ერთი ერი არ დაუშვებდა.

მაგალითად, სომხები არაფრისდიდებით არ დაარქმევდნენ აირარატის მხარეს აღმოსავლეთ თურქეთს, ან დვინის მიწას ჩრდილოეთ ირანს, ყარაბაღს - სამხრეთ აზერბაიჯანს და ა.შ.

აზერბაიჯანელები არასოდეს შეარქმევენ ყარაბაღის მხარეს აღმოსავლეთ სომხეთს.

Log in to comment

COM_KUNENA_TOPIC ჩრდილო ქართლი (და არა სამხრეთ ოსეთი)